Kompensoimme hiilijalanjälkesi tukemalla metsityshankkeita

Olemme ottaneet käyttöömme Hiilineutraalin Jätehuollon yhdessä Lassila&Tikanojan kanssa. Hiilineutraali jätehuolto tarkoittaa sitä, että yrityksemme jätehuollosta aiheutuva hiilijalanjälki mitataan ja mitattu päästömäärä kompensoidaan. Kompensointi tapahtuu niin, että päästöjä vastaava määrä hiiltä sidotaan ilmakehästä sertifioitujen metsityshankkeiden kautta. Palvelun avulla yrityksen hiilijalanjälki siis pienenee ja ilmasto hyötyy.

Hiilineutraali jätehuolto -palvelussa hyödynnetään Gold Standard -sertifioituja metsityshankkeita. Nämä hankkeet edistävät hiilensidonnan lisäksi myös muita kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeiden avulla tuetaan esimerkiksi paikallisten työllistymistä sekä vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta.

Lisää tarjouksia ja uutisia